ร่วมงาน

                                   บริษัท พี.กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังนี้

                                        1 พนักงานธุรการช่าง จำนวน 2 อัตรา

                                           คุณสมบัติผู้สมัครงาน

                                           - ระดับการศึกษาปวส. ขึ้นไป

                                           - อายุไม่เกิน 30ปี

                                           - เพศหญิง

                                           - ใช้งานคอมพิวเตอร์และสามารถใช้ MS Office

                                        2  พนักงานช่าง จำนวน 2 อัตรา

                                            คุณสมบัติผู้สมัครงาน

                                            - ระดับการศึกษา ปวส.(อิเล็คโทรนิคส์)

                                            - อายุไม่เกิน 30ปี

                                            - มีความรู้ระบบคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์ค

                                            - สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ (มีจักรยานยนต์ส่วนตัว)

                                            - ไม่มีภาระการเกณฑ์ทหาร

                                       ผู้สนใจสามารถสมัครงานพร้อมรายละเอียดส่วนตัว ได้ที่

                                             1 ทาง Email ส่งถึง somchai@pgroupmarketing.com

                                             2 ทางจดหมาย พร้อมวงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)

                                             3 สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท พี. กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 

 

Visitors: 108,374