เทคนิคการเลือกเครื่องปริ้นให้ไม่เกินงบประมาณ!

เทคนิคการเลือกเครื่องปริ้นให้เหมาะกับการใช้งาน ได้ฟังก์ชั่นที่ต้องการครบ จบ และไม่เกินงบประมาณที่มี

เทคนิคการเลือกเครื่องปริ้น

ในการเลือกเครื่องปริ้นให้ได้ฟังก์ชั่นที่ต้องการครบ จบในเครื่องเดียว ก่อนอื่นต้องทำเช็คลิสต์ออกมา ว่าต้องการใช้งานอะไรบ้าง เพื่อจะได้เลือกเครื่องปริ้นที่มีคุณสมบัติตรงตามการใช้งานจริง และได้เครื่องปริ้น ราคาตามงบประมาณที่กำหนดไว้

เคล็ดลับในการเลือกเครื่องปริ้นให้ตอบโจทย์การใช้งาน ฟังก์ชั่นครบ ราคาตามงบประมาณ

 1. ต้องการใช้งานนอกสถานที่
  หากส่วนใหญ่ต้องการนำเครื่องปริ้นไปใช้งานนอกสถานที่ เช่น เซลล์ที่ออกบูธตามห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ราชการ หรือเอกชนต่าง ๆ เพื่อหาลูกค้ามาสมัครบริการ หรือซื้อสินค้า หรือแม้กระทั่งการหาลูกค้าแบบ KnockDoor ที่พนักงานขายต้องออกหาลูกค้าตามบ้าน สำนักงาน หรือโรงงานต่าง ๆ ทั้ง 2 กรณี มักต้องการใช้เครื่องปริ้นถ่ายเอกสารได้ และเป็นเครื่องปริ้น wifi เพื่อใช้งานนอกสถานที่ การใช้งานส่วนใหญ่เพียงแค่ถ่ายเอกสารส่วนตัวของลูกค้าเพื่อประกอบการซื้อขาย หรือปริ้นแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ลูกค้าเซ็น การใช้งานจึงไม่หนัก เน้นใช้งานนอกสถานที่เป็นหลัก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกเครื่องปริ้น wifi ที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ เพียงเชื่อมต่อ wlfl และเครื่องปริ้นถ่ายเอกสารได้ โดยเลือกที่ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก แข็งแรง ทนทาน เพราะต้องเคลื่อนย้ายบ่อย

 2. ใช้งานปริ้นเป็นหลัก
  หากส่วนใหญ่ใช้งานเครื่องปริ้นเพื่อปริ้นเอกสารเป็นหลัก ปริ้นเอกสารจำนวนมาก เช่น สำนักงานของราชการ หรือเอกชน ออฟฟิศทั่วไป สถานศึกษา ธนาคาร หรือศูนย์ให้บริการต่าง ๆ ที่มีการทำธุรกรรมเยอะ เช่น ศูนย์บริการค่ายมือถือ ศูนย์ตัวแทนด้านประกัน เป็นต้น เหล่านี้มักมีการใช้งานที่หนัก ส่วนใหญ่ใช้เครื่องปริ้นเอกสารตลอดทั้งวัน งบประมาณมักกำหนดจากฝ่ายจัดซื้อ ตามลักษณะ และความจำเป็นในการใช้งาน

  ตัวอย่างเช่น
  • ต้องการเอกสารทั้งสี และขาวดำ และต้องมีความละเอียดและคมชัด เช่น การปริ้นงานวิจัย การปริ้นสื่อการเรียนการสอน การปริ้นเอกสารสำคัญต่าง ๆ โดยควรพิจารณาจากความละเอียดในการปริ้น และประเภทของเครื่องปริ้น ว่าเป็นเครื่องปริ้นเลเซอร์ หรือเครื่องปริ้นอิงค์เจ็ท ซึ่งแต่ละแบบจะมีค่ามารตฐานต่างกันไป รุ่นที่ให้ความละเอียด และคมชัดสูง ราคาเครื่องปริ้นก็มักจะสูงขึ้น จึงควรเลือกจากฟังก์ชั่นเครื่องตามที่ใช้งานจริง

  • ต้องการเอกสารด่วน ไม่เน้นความคมชัดมากนัก ในเครื่องปริ้นแต่ละรุ่นจะมีอัตราความเร็วในการปริ้นงาน/ถ่ายสำเนา ว่าสามารถได้กี่แผ่นต่อนาที การเลือกซื้อขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานว่าต้องการด่วนขนาดไหน รวมถึงความละเอียดคมชัดของเอกสาร หากต้องการเครื่องปริ้นที่เร็ว และคมชัดมาก ราคาก็จะสูงขึ้น

  • ต้องการปริ้นหน้า-หลัง ซึ่งอาจเกิดจากการถูกกำหนดรูปแบบของเอกสาร จากสำนักงาน หรือหน่วยงานนั้น ๆ หรือเกิดจากการต้องการประหยัดกระดาษ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในองค์กรก็ตาม หากใช้งานปริ้นหน้าหลังบ่อย ๆ ต้องเลือกฟังก์ชั่นที่มีความสามารถในการพิมพ์ทั้งสองด้าน

  • ต้องการปริ้นแบบไร้ขอบ เช่นปกรายงาน ปกสื่อการเรียนการสอน ปกรายงานการประชุมเป็นต้น หากใช้งานลักษณะนี้ ให้เลือกเครื่องปริ้นรุ่นที่สามารถปริ้นแบบไร้ขอบได้ดี สวยงาม

  • ต้องการใช้งานสแกนด้วย เช่น ในงานที่เน้นจัดเก็บเอกสารเข้าระบบคอมพิวเตอร์ สแกนเอกสารเป็นรูปแบบ PDF หรือสแกนเข้า Email ต้องเลือกเครื่องปริ้นที่สามารถสแกนเอกสารได้ เช่น เครื่องปริ้นแบบ All-In-One ( AIO ) หรือ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ( MFP ) ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เช่น เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องรับส่งแฟกซ์ เป็นต้น

 3. ใช้งานถ่ายเอกสารเป็นหลัก
  ส่วนใหญ่เน้นความเร็วในการถ่ายเอกสารเป็นหลัก จึงต้องพิจารณาจากขนาดความจุของเครื่องปริ้น หากจุมากก็ลดขั้นตอนการใส่กระดาษไปได้ ช่วยให้พิมพ์งาน ถ่ายเอกสารได้รวดเร็วขึ้น และต้องดูอัตราความเร็วในการปริ้น/ถ่ายสำเนา ว่าสามารถทำได้กี่แผ่นต่อนาที รองรับการพิมพ์กี่แผ่นต่อเดือน รวมถึงควรพิจารณาจากราคาหมึกพิมพ์ด้วย เพราะการใช้งานมาก และหนัก ย่อมต้องใช้หมึกเยอะ หากเป็นรุ่นที่ราคาหมึกสูง ก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุน เพิ่มค่าใช้จ่าย ส่วนการซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ เมื่อมีการชำรุด ก็เป็นสิ่งที่คววรนำมาพิจารณาด้วย ว่ามีการรับประกันนานเท่าไหร่ และมีบริการหลังการขายที่ดีหรือไม่ ข้อควรทราบเพิ่มเติม ตลับหมึกที่หมดแล้ว สามารถขายให้คนที่รับซื้อของเก่าได้อีกด้วย หากคุณ หรือองค์กรต้องการประหยัด โดยนำเงินจากการขายตลับหมึกเก่า มาซื้อกระดาษหรืออุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ ก็อาจศึกษาราคาตลับหมึกเก่าเพิ่มเติมไว้ ทั้งนี้ต้องดูไม่ให้ขัดกับกฎระเบียบของพื้นที่ที่คุณใช้งานด้วย

 4. ใช้งานปริ้น หรือถ่ายเอกสารลงบนกระดาษหลายขนาด หลายแบบ
  มีการใช้งานปริ้น หรือถ่ายเอกสารลงบนกระดาษหลากหลายขนาด ทั้ง A4 ที่ใช้งานเป็นหลัก และใช้งานขนาดอื่น ๆ เช่น A3 หรือ A5 ด้วย เช่น ปริ้นแบบบ้าน หรืออาคาร ปริ้นสื่อประชาสัมพันธ์ ปริ้นแผ่นพับ เป็นต้น ซึ่งการเลือกเครื่องปริ้นที่ใช้ขนาดกระดาษตามที่ต้องการ เช่น ใช้เฉพาะ A4 เท่านั้น หรือใช้งาน A3 A5 ด้วย ก็จะทำให้เราเลือกสเปคเครื่องเฉพาะตามฟังก์ชั่นที่ต้องการ ทำให้สามารถคุมงบประมาณของราคาเครื่องปริ้นได้ รวมถึงการปริ้น หรือถ่ายเอกสารลงบนกระดาษมัน เช่น การทำนามบัตร การ์ดเชิญต่าง ๆ เป็นต้น

เมื่อเราได้ความต้องการออกมาแล้ว ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีมากกว่าหนึ่งข้อ ให้ทำการจัดลำดับความสำคัญ จากนั้นเลือกรุ่นเครื่องปริ้นตามฟังก์ชั่นที่เราต้องการ แล้วทำการเทียบราคารุ่นต่อรุ่น เปรียบเทียบคุณสมบัติอื่น ๆ ที่มีเพิ่มเติม ก็จะทำให้เราเลือกเครื่องปริ้น เครื่องถ่ายเอกสาร ราคาที่ไม่เกินงบประมาณ และได้ฟังก์ชั่นครบทุกการใช้งานแน่นอน

หากใครกำลังมองหาเครื่องปริ้น เครื่องปริ้น Wifi เพื่อใช้งานที่บ้าน สำนักงาน หรือใช้พกพาสำหรับปริ้นเอกสารนอกสถานที่ หรือใครที่ทำงานฟรีแลนซ์ที่ต้องการปริ้นเอกสารที่จำเป็นบ่อย ๆ แวะดูเครื่องปริ้น wifi เครื่องปริ้นเอกสาร เครื่องปริ้นถ่ายเอกสารได้หลากหลายยี่ห้อที่ P.Group Marketing ยินดีให้บริการด้านเครื่องปริ้นเอกสารครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปริ้นอิงค์เจ็ท หรือเครื่องปริ้นเอกสาร all in one หมึกแบบแท็งค์ หรือเครื่องปริ้นแบบปกติ เครื่องปริ้นถ่ายเอกสารได้ เครื่องปริ้น wifi และอีกมากมายหลากหลายแบบ พร้อมบริการทั้งจำหน่าย และให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้น เครื่องปริ้นเตอร์ wifi เครื่องปริ้นเอกสารยี่ห้อชั้นนำมากมาย เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร fuji xerox, Epson, Kyocera ฯลฯ ทั้งแบบเช่าระยะสั้น - ระยะยาว พร้อมด้วยการบำรุงรักษาดูแลตลอดอายุการเช่าสินค้า หรือจะซื้อขาดตามรุ่นที่คุณต้องการทำให้คุณหายห่วงเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเอกสารไปได้ในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีบริการซื้อเครื่องใช้หมึกฟรี นั่นคือหากคุณซื้อเครื่องปริ้นเอกสารที่คุณต้องการกับเรา สามารถทำสัญญาบริการดูแลเครื่องปริ้น หมึก และอะไหล่ตลอดอายุสัญญา หายห่วงกับปัญหาจุกจิกที่จะตามมาหลังจากที่ซื้อเครื่องปริ้นเอกสารไปแล้ว และยังมีประกันหลังการขายที่เชื่อถือได้ เพราะเรามีทีมบริการคุณภาพคอยบริการคุณอยู่เสมอ

ติดต่อซื้อหรือเช่าเครื่องปริ้น, เครื่องปริ้นเตอร์ wifi, เครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ

โทร : 086-688-0106, 090-091-4888, 084-118-8825, 02-101-0169
Line : https://lin.ee/fAua5of 
Facebook : https://www.facebook.com/p.groupmarketing/ 

  

Visitors: 129,887