เครื่องปริ้น แบบไหนฟังก์ชั่นครบ ควรมีติดบ้าน?

พาส่อง เครื่องปริ้นเอกสารฟังก์ชั่นแบบไหนบ้าง ที่ช่วยให้การทำงานที่บ้านง่ายมากยิ่งขึ้น

เครื่องปริ้นเอกสารเป็นอุปกรณ์ที่ทุกสำนักงาน หรือออฟฟิศต้องมีเพราะสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานกับงานเอกสารได้เป็นอย่างดี แต่ก็มีบางส่วนที่ปรับบ้านให้เป็นออฟฟิศในการทำงานเนื่องจากทำธุรกิจส่วนตัว, อาชีพอิสระ หรือขายของออนไลน์จึงทำให้ต้องมีเครื่องปริ้นเอกสารที่บ้าน ซึ่งในปัจจุบันการทำงานที่บ้านมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และมีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้รูปแบบการทำงานแบบ Work From Home เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้หลายบ้านกลายเป็นออฟฟิศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อุปกรณ์ออฟฟิศหลายอย่างจึงถูกนำมาใช้งานที่บ้านรวมไปเครื่องปริ้นถ่ายเอกสารได้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น

โดยทั่วไปเครื่องปริ้นเอกสารที่นิยมใช้งานมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ เครื่องปริ้นเอกสารเลเซอร์ และเครื่องปริ้นเอกสารอิงค์เจ็ท ซึ่งมีข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกัน โดยเครื่องปริ้นเอกสารเลเซอร์เป็นเครื่องที่มีความเร็ว และความละเอียดในการพิมพ์ที่สูงจึงทำให้ได้เอกสารที่มีความคมชัดโดยที่ใช้เวลาไม่นาน เหมาะสำหรับใช้พิมพ์เอกสารที่เป็นข้อความ ซึ่งหมึกพิมพ์ของเครื่องปริ้นเอกสารเลเซอร์จะเรียกว่าโทนเนอร์ เป็นประเภทของตลับหมึกที่ไม่สามารถเติมสีหมึกพิมพ์เองได้ ต้องให้บริษัทที่จำหน่ายมาเปลี่ยนให้เท่านั้น สำหรับเครื่องปริ้นเอกสารอิงค์เจ็ทเหมาะสำหรับใช้ในการพิมพ์รูปภาพ หรือเอกสารที่มีสีจำนวนมาก เนื่องจากมีคุณภาพการพิมพ์สีที่สด และคมชัดมากกว่า หมึกพิมพ์ของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสามารถเติมหมึกเองได้จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน แต่ในการทำงานที่บ้านบางครั้งมักจะมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ และค่าใช้จ่ายจึงทำให้มีการพัฒนาศักยภาพของเครื่องปริ้นเอกสารให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้นในราคาที่เหมาะสม

ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีจึงมีการพัฒนาเครื่องปริ้นเอกสาร ทั้งตัวเครื่อง และฟังก์ชันเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวก และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เครื่องปริ้นเอกสารมัลติฟังก์ชันเป็นชนิดของเครื่องปริ้นเอกสารที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการนำมาใช้งานที่บ้าน เนื่องจากเป็นชนิดของเครื่องปริ้นเอกสารที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่เกี่ยวกับงานเอกสารอย่างครบวงจรภายในเครื่องเดียวจึงสะดวกในการใช้งาน และยังช่วยประหยัดพื้นที่บ้านได้เป็นอย่างดี ซึ่งฟังก์ชันที่นิยมมีในเครื่องปริ้นเอกสารแบบมัลติฟังก์ชันมีดังต่อไปนี้

ฟังก์ชันเครื่องปริ้นเอกสารมัลติฟังก์ชัน ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

  1. เครื่องปริ้นพิมพ์เอกสาร สำหรับเครื่องพิมพ์เอกสารเป็นฟังก์ชันที่รับคำสั่งจากคอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งสามารถรับคำสั่งได้ทั้งแบบรูปภาพ หรือข้อความ เพื่อสั่งให้เครื่องปริ้นพิมพ์เอกสารออกมาซึ่งพิมพ์ได้ทั้งสี และขาว-ดำ

  2. เครื่องปริ้นสแกนเอกสาร ใช้สำหรับสแกนเอกสารที่ต้องการบันทึกให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลเพื่อสะดวกในการเก็บรักษาและการส่งต่อ ซึ่งเครื่องปริ้นเอกสารที่สามารถสแกนได้จะมีระบบสแกนเนอร์ซึ่งจะมีฝาปิด และมีพื้นกระจกเพื่อใช้สำหรับวางเอกสารสำหรับให้เครื่องปริ้นเอกสารสแกนข้อมูล โดยคว่ำหน้ากระดาษที่ต้องการสแกนลงบนกระจก และขอบกระดาษควรชิดแนวขอบบนซ้ายของกระจก

  3. เครื่องปริ้นฟังก์ชันการถ่ายเอกสาร เป็นการคัดลอกข้อมูลจากเอกสารต้นฉบับ และพิมพ์เอกสารที่คัดลอกออกมาเพื่อนำไปใช้งาน โดยส่วนใหญ่เครื่องปริ้นเอกสารมัลติฟังก์ชันจะใช้พื้นที่ในการสแกนเอกสาร และถ่ายเอกสารในพื้นที่เดียวกันแต่ระบบการทำงานแตกต่างกันซึ่งจะมีปุ่มให้เลือกฟังก์ชันบนตัวเครื่อง

  4. เครื่องปริ้นฟังก์ชันการส่งแฟกซ์ เป็นการส่งข้อมูลที่ใช้เบอร์โทรศัพท์ในการส่ง โดยเป็นการคัดลอกภาพข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางโดยเอกสารจะถูกส่งแบบขาว-ดำ

  5. เครื่องปริ้น WiFi และ Bluetooth เป็นระบบสั่งการในรูปแบบออนไลน์เป็นการเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องปริ้นเอกสารแบบไร้สายโดยใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปริ้นเอกสาร และเครื่องมือที่ใช้ในการสั่งการ เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บแล็ต, โน๊ตบุ๊คทำให้สะดวกในการใช้งานแม้อยู่นอกสถานที่

  6. เครื่องปริ้น WiFi Direct เป็นระบบเครือข่าย Peer To Peer เป็นการเชื่อมต่อไร้สายที่ไม่ต้องใช้ Wi-Fi โดยเครื่องปริ้นเอกสารจะทำหน้าที่เป็น Hotspot ทำให้คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นเอกสารได้โดยตรงเหมาะสำหรับโฮมออฟฟิศที่มีจำนวนพนักงานไม่มาก หรือการทำงานแบบ Work From Home

  7. เครื่องปริ้นระบบ NFC ชื่อเต็มคือ Near-Field Communication มีคุณสมบัติในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องปริ้นเอกสารกับสมาร์ทโฟนด้วยการนำมาแตะกันในบริเวณที่กำหนด เพื่อสั่งพิมพ์งานที่ต้องการเป็นกาารสื่อสารไร้สายระยะสั้นส่งข้อมูลได้ระยะประมาณ 4-10 เซนติเมตร เป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะใกล้ที่กำลังเป็นที่นิยม

  8. เครื่องปริ้นระบบคลาวด์ ปริ้นติ้ง กำลังเป็นระบบการเชื่อมต่อที่กำลังเป็นที่นิยมซึ่งในปัจจุบันมักจะพบในเครื่องปริ้นเอกสารแบบมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่ ๆ ที่สามารถนำข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook, Flickr, Dropbox หรือ Goolge Drive พิมพ์ออกมาได้โดยตรง จึงทำให้สะดวกในการจัดการกับเอกสารมากขึ้น

  9. เครื่องปริ้นระบบ SD Card SD Card เป็นอุปกรณ์หน่วยความจำที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในสมาร์ทโฟน และกล้องถ่ายรูป ซึ่งเครื่องปริ้นเอกสารรุ่นใหม่มักจะมีช่องอ่าน SD Card เพื่อให้สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลออกมาได้ทันทีทำให้สะดวก และรวดเร็วในการใช้งานเป็นอย่างมาก

นอกจากฟังก์ชันที่กล่าวมายังมีโหมดการทำงานของเครื่องปริ้นเอกสารที่สามารถพิมพ์ หรือสแกนสองด้านได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้สะดวกเป็นอย่างมากในการใช้งาน ฟังก์ชันที่มีในเครื่องปริ้นเอกสารแบบมัลติฟังก์ชันที่กล่าวมา ในแต่ละรุ่น หรือแต่ละแบรนด์ก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับราคา และแบรนด์ของสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของเครื่องปริ้นเอกสารมัลติฟังก์ชันจะมีการพิมพ์, การสแกน, การส่งแฟกซ์ และการถ่ายเอกสาร ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ช่วยจัดการเอกสารขั้นพื้นฐานในการทำธุรกิจ นอกจากนี้เครื่องปริ้นเอกสารมัลติฟังก์ชันยังมีทั้งแบบเลเซอร์ และแบบอิงค์เจ็ทจึงสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ เครื่องปริ้นเอกสารแบบมัลติฟังก์ชันนอกจากจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ที่ครบวงจรแล้ว ยังช่วยประหยัดพื้นที่บ้าน และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีเพราะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายเครื่องในการทำงานก็สามารถจัดการเอกสารได้ และราคาเครื่องปริ้นเอกสารมัลติฟังก์ชันถึงแม้จะมีราคาที่สูงกว่าเครื่องปริ้นเอกสารทั่วไป แต่ก็สูงไม่มากนัก ซึ่งเมื่อเทียบกับแต่กับฟังก์ชันที่ได้ก็ถือว่าคุ้มค่าในการใช้งานเป็นอย่างมาก

หากท่านใดกำลังมองหาผู้ให้บริการให้เครื่องปริ้น เครื่องปริ้น WiFi หรือเครื่องปริ้นเอกสารได้ฟังก์ชั่นใหม่ ๆ หลากหลายรูปแบบ ที่ P.Group Marketing ยินดีให้บริการด้านเครื่องปริ้นเอกสาร และเครื่องถ่ายเอกสารครบวงจร อาทิ เครื่องปริ้นอิงค์เจ็ท หรือเครื่องปริ้นเอกสาร all in one หมึกแบบแท็งค์ หรือเครื่องปริ้นแบบปกติยี่ห้อชั้นนำมากมาย ทั้งเครื่องถ่ายเอกสาร fuji xerox, Epson, Kyocera ฯลฯ บริการจำหน่าย และให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้น เครื่องปริ้น WiFi ทั้งแบบเช่าระยะสั้น - ระยะยาว พร้อมด้วยการบำรุงรักษาดูแลตลอดอายุการเช่าสินค้า หรือต้องการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องปริ้น เครื่องปริ้น Wifi, เครื่องปริ้นเตอร์ wifi, เครื่องปริ้นเอกสาร, เครื่องปริ้นถ่ายเอกสารได้ตามรุ่นที่คุณต้องการ และเรายังมีบริการซื้อเครื่อง ใช้หมึกฟรี นั่นคือหากคุณซื้อเครื่องปริ้นเอกสารที่คุณต้องการกับเรา สามารถทำสัญญาบริการดูแลเครื่องปริ้น เครื่องถ่ายเอกสาร หมึก และอะไหล่ตลอดอายุสัญญา หายห่วงกับปัญหาจุกจิกที่จะตามมาหลังจากที่ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเอกสารไปแล้ว และยังมีประกันหลังการขายที่เชื่อถือได้ เพราะเรามีทีมบริการคุณภาพคอยบริการคุณอยู่เสมอ

ติดต่อซื้อหรือเช่าเครื่องปริ้น, เครื่องปริ้นเตอร์ wifi, เครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ

โทร : 086-688-0106, 090-091-4888, 084-118-8825, 02-101-0169
Line : https://lin.ee/fAua5of 
Facebook : https://www.facebook.com/p.groupmarketing/ 

  

Visitors: 129,893