เจาะลึกเรื่องหมึกเครื่องปริ้น หมึกพิมพ์แท้ VS หมึกเทียบ ที่คนใช้งานควรรู้!

ไขข้อข้องใจหมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ ระหว่างหมึกพิมพ์แท้ กับหมึกพิมพ์เทียบ ความแตกต่างที่ควรรู้!

หมึกพิมพ์แท้ VS หมึกเทียบ

หมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ ส่งผลต่อคุณภาพเอกสารที่สั่งการพิมพ์ผ่านเครื่องปริ้น ดังนั้นก่อนเลือกใช้หมึกเครื่องปริ้น ต้องรู้ก่อนว่าในปัจจุบันใช้หมึกเครื่องปริ้นแบบไหนบ้าง เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้งานกับเครื่องปริ้นเอกสาร ซึ่งควรจะต้องคำนึงถึงการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก เช่น ปริ้นรูป เอกสารทั่วไป

จากนั้นพิจารณาการเลือกใช้หมึกเครื่องปริ้นด้วยคุณภาพของงานพิมพ์ที่คาดหวังว่าต้องการความชัดเจนมาก ๆ หรือความชัดเจนปานกลาง ซึ่งจะช่วยให้การพิมพ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ไม่ต้องเสียเวลาปริ้นใหม่ให้เปลืองหมึก หากเป็นธุรกิจเครื่องปริ้นเอกสาร การที่คุณภาพของเอกสารที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องปริ้นเอกสารมีความคมชัด สีสวย จะแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ และสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ

ความแตกต่างระหว่างหมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์แท้ vs หมึกพิมพ์เทียบ

หมึกพิมพ์แท้ คือหมึกเครื่องปริ้นที่ผู้ผลิตเครื่องปริ้นเอกสารแต่ละแบรนด์ผลิตขึ้นมา เพื่อรองรับเครื่องปริ้นเฉพาะรุ่น เช่น หมึกอิงค์เจ็ท หมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีการสังเกตหมึกเครื่องปริ้นว่าเป็นหมึกพิมพ์แท้หรือไม่ คือการดูจากบรรจุภัณฑ์ หมึกพิมพ์แท้จะระบุรายละเอียดสินค้าลงบนบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน เช่น วิธีใช้ วันผลิต วันหมดอายุ คำเตือน และคำแนะนำ นอกจากนี้บางแบรนด์อาจมีการติดสติ๊กเกอร์รับรองที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นหมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์แท้ แต่วิธีตรวจสอบหมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์แท้ที่ง่ายกว่าการดูบรรจุภัณฑ์ คือการซื้อหมึกพิมพ์แท้กับตัวแทนจำหน่ายหรือช่องทางต่าง ๆ ที่เป็น Official ของผู้ผลิตเครื่องปริ้น

หมึกพิมพ์เทียบเท่า คือหมึกเครื่องปริ้นที่ไม่ได้มาจากผู้ผลิตเครื่องปริ้นโดยตรง สามารถใช้พิมพ์งาน หรือเอกสารได้เหมือนกับหมึกพิมพ์แท้ แต่คุณภาพที่ได้จะมีความแตกต่างกับหมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์แท้ ซึ่งสามารถจำแนกความแตกต่างของหมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์แท้ และหมึกเทียบได้ดังนี้

 1. คุณภาพการพิมพ์
  หมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์แท้ จะให้งาน หรือเอกสารที่ปริ้นผ่านเครื่องปริ้น ที่ไม่ว่าจากการถ่ายสำเนา หรือคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพดี พิมพ์รายละเอียดของเอกสารออกมาได้อย่างครบถ้วน คมชัด และสวยงาม โดยเฉพาะสีที่มาจากการใช้หมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกแท้ จะมีความเป็นธรรมชาติ เนื่องจากสีของหมึกพิมพ์แท้จะเป็นสีที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ทำขึ้นมาเพื่อเครื่องปริ้นรุ่นนั้น ๆ สำหรับหมึกพิมพ์เทียบ งาน หรือเอกสารที่ปริ้นผ่านเครื่องปริ้นจะมีคุณภาพปานกลาง ยังคงความครบถ้วนของรายละเอียดต่าง ๆ แต่จะมีความคมชัดน้อยกว่าหมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์แท้ รวมถึงสีของเอกสารที่ปริ้นโดยใช้หมึกพิมพ์เทียบจะมีสีสันที่อ่อนกว่าความเป็นจริงระดับหนึ่ง แต่ยังคงใช้งานได้

 2. อายุการใช้งาน
  หมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์แท้ มักจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงทำให้เอกสารที่ปริ้นผ่านเครื่องปริ้น โดยใช้หมึกพิมพ์แท้ สีจะไม่ซีดลง แม้เวลาจะผ่านไปนาน เหมาะสำหรับงานเอกสารที่ต้องใช้งานอย่างต่อเนื่อง เช่น เอกสารงานวิจัย เอกสารรวบรวมข้อมูล ส่วนหมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์เทียบ จะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าหมึกพิมพ์แท้ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป สีของเอกสารที่ปริ้นผ่านเครื่องปริ้นที่ใช้หมึกพิมพ์เทียบจะมีสีที่ซีดลง จึงเหมาะกับงาน หรือเอกสารที่ใช้ในช่วงระยะสั้น ๆ เช่น กำหนดการต่าง ๆ ที่ใช้เฉพาะกิจ

 3. ราคา
  หมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์แท้ จะมีราคาที่สูงกว่าหมึกพิมพ์เทียบค่อนข้างมาก เนื่องจากหมึกพิมพ์แท้จะผลิตด้วยสีที่มีคุณภาพ ได้มารตฐาน ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องปริ้นรุ่นนั้น ๆ ส่วนหมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์เทียบจะมีราคาที่ถูก เพราะใช้สีที่หาได้ง่าย

 4. ความคุ้มค่า
  หมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์แท้ ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครื่องปริ้นเฉพาะรุ่น จึงทำให้การออกแบบสูตรหมึก ตรงกับสเปคของเครื่องปริ้น ทำให้งาน หรือเอกสารที่ปริ้นสีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องคอยเปลี่ยนหมึกเครื่องปริ้นบ่อย ๆ และยังช่วยรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปริ้นเอกสารอีกด้วย ซึ่งแตกต่างกับหมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์เทียบ ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ตรงกับสเปคเครื่องปริ้นเอกสารรุ่นนั้น ๆ มากนัก เน้นการใช้งานระดับกลาง ๆ ซึ่งหากเลือกใช้หมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์เทียบ อาจจะต้องคอยเปลี่ยนตลับหมึกเครื่องปริ้น เพราะหากไม่มีการเปลี่ยนตลับหมึกเครื่องปริ้น อาจทำประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปริ้นในระยะยาวลดลงได้

 5. การรับประกัน
  หมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์แท้ มักจะมีการรับประกันจากผู้ผลิต หากพบปัญหาใด ๆ จากการใช้งาน จะสามารถส่งเครื่องปริ้นเอกสารไปตรวจสอบ เพื่อทำการซ่อมแซมตามเงื่อนไขการรับประกันได้ ส่วนหมึกพิมพ์เทียบ การรับประกันอาจจะขึ้นอยู่กับผู้ขายว่ามีการรับประกันหรือไม่ หากมีการรับประกัน จะมีระยะเวลารับประกันที่สั้นกว่าหมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์แท้

เมื่อทราบถึงความแตกต่างระหว่างหมึกเครื่องปริ้นแบบหมึกพิมพ์แท้ และหมึกพิมพ์เทียบแล้ว ท่านก็จะสามารถพิจารณาได้ว่าหมึกเครื่องปริ้นแบบไหนเหมาะกับงาน หรือเอกสารของท่าน หมึกพิมพ์แท้ และหมึกพิมพ์เทียบต่างก็มีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันไป การเลือกซื้อหมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน และงบประมาณ


ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาร้านขายเครื่องปริ้นเตอร์ ใกล้ฉัน, ร้านซ่อมปริ้นเตอร์ ใกล้ฉัน, ร้านขายหมึกเครื่องปริ้น ใกล้ฉัน บน google ให้เสียเวลา บริษัท พี.กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาด้านการเลือกหมึกเครื่องปริ้น หมึกปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ของเครื่องปริ้นเอกสารหลายรุ่น หลายยี่ห้อ เราให้บริการจำหน่าย และให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องปริ้น หลากหลายประเภท อาทิ เครื่องปริ้น เครื่องปริ้น Wifi, เครื่องปริ้นเตอร์ wifi, เครื่องปริ้นเอกสาร, เครื่องปริ้นถ่ายเอกสารได้ เครื่องถ่ายเอกสาร ราคาถูก ยี่ห้อชั้นนำต่าง ๆ มากมาย พร้อมบริการรับประกันหลังการขายที่เชื่อถือได้ มีบริการซื้อเครื่องใช้หมึกฟรี สามารถทำสัญญาบริการดูแลเครื่องปริ้น หมึก และอะไหล่ตลอดอายุสัญญา


ติดต่อซื้อหรือเช่าเครื่องปริ้น, เครื่องปริ้นเตอร์ wifi, เครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ

โทร : 02-101-0169
มือถือ: 086-688-0106090-091-4888084-118-8825   

Line : https://lin.ee/fAua5of 
Facebook : https://www.facebook.com/p.groupmarketing/ 

  

Visitors: 129,887